Welcome, Guest. Please Login or Register
YaBB - Yet another Bulletin Board
 
YaBB is sponsored by XIMinc!


Pages: 1 ... 15 16 17 
Mediul academic si lumea politica (Read 69129 times)
craciunm15
God Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 3042
Re: Mediul academic si lumea politica
Reply #400 - Nov 12th, 2013 at 10:01am
 
Aici e una dintre bombele cu ceas care vor transforma Romania intr-o noua Grecie, dupa sistarea ajutorului european de integrare. Fonduri fara numar pentru biserici cu si fara rost.

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-16009039-asociatia-secular-umanista-apel-ca...
Back to top
 
 
IP Logged
 
Eugen Stamate
YaBB Administrator
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 616
Re: Mediul academic si lumea politica
Reply #401 - Jan 21st, 2014 at 8:15am
 
Exercitiu interesant de intoarcere in timp cu Eminescu. Mai bine de 100 de ani si nu se poate spune ca ne-am schimbat seminificativ...
Eugen 

PS Am eliminat niste intrebari legate de comunitatea de evrei, insa le puteti gasi in textul initial.

http://www.svetlanasauciuc.ro/m9-17-96-ro-INTERVIU-CU-MIHAI-EMINESCU-de-Miron-Ma...INTERVIU CU MIHAI EMINESCU. "Vom avea de-acum înainte dominaţia banului internaţional, impusă de străini"
Data publicării: 26.06.2012 23:12:00
Eminescu nu a fost doar poet şi gânditor, ci şi un mare jurnalist român (cel mai mare) şi, în această calitate, primul analist economic şi politic din istoria României. "Diagnosticele", avertismentele, analizele şi soluţiile sale, bazate pe o profundă cunoaştere a realităţilor româneşti, a istoriei şi a contextului european, sunt valabile şi astăzi. Citindu-i textele publicistice, ai senzaţia halucinantă că sunt scrise aici şi acum.
Pornind de la această realitate culturală care, deşi publică, este necunoscută publicului (căci Eminescu este mai mult citat decât citit), ne-am gândit să-l "confruntăm" cu situaţia din prezentul imediat, printr-un interviu virtual. De fapt, virtuală este proiecţia în prezent, pentru că răspunsurile "intervievatului" sunt, de fapt, extrase din textele sale apărute în publicaţiileFederaţiunea, Convorbiri Literare, Curierul de Iaşi (1869-1877), Timpul (1877-1883), România Liberă (1889) - şi din manuscrisele publicate postum.

Domnule Eminescu, aţi putea descrie, în câteva cuvinte, cam cum arată România de astăzi, în perspectivă socială şi politică?Plebea de sus face politică, poporul de jos sărăceşte şi se stinge din zi în zi de mulţimea greutăţilor ce are de purtat pe umerii lui, de greul acestui aparat reprezentativ şi administrativ care nu se potriveşte deloc cu trebuinţele lui simple şi care formează numai mii de pretexte pentru înfiinţare de posturi şi paraposturi, de primari, notari şi paranotari, toţi aceştia platiţi cu bani peşin din munca lui, pe care trebuie să şi-o vânză pe zeci de ani înainte pentru a susţine netrebnicia statului român. Cea mai superficială socoteală din lume ar dovedi, îndestul, că puterea productivă a naţiei româneşti n-a crescut, n-a putut să crească în raport cu groaza de cheltuieli pe care le-au impus formele de civilizaţie străină, introduse cu grămada în ţara noastră. Clasele productive au dat îndărăt; proprietarii mari şi ţăranii au sărăcit; industria de casă şi meşteşugurile s-au stins cu desăvârşire - iar clasele improductive, oamenii ce încurcă două buchi pe hârtie şi aspiră a deveni deputaţi şi miniştri, advocaţii, s-au înmulţit cu asupră de măsură, dau tonul, conduc opinia publică.
Care credeţi că este cauza acestei situaţii?Am admis legi străine în toată puterea cuvântului, care substituie, pretutindenea şi pururea, în locul noţiunilor naţie, ţară, român, noţiunea om, pe aceea de cetăţean al universului. Am creat o atmosferă publică pentru plante exotice, de care planta autohtonă moare. Azi avem cele mai înaintate instituţii liberale: control, suveranitatea poporului, consilii judeţene şi comunale. Stăm mai bine pentru aceasta? Nu, de zece ori mai rău, căci instituţiile noi nu se potriveau cu starea noastră de cultură, cu suma puterilor muncitoare de care dispunem, cu calitatea muncii noastre, încât trebuie să le sleim pe acestea pentru a întreţine aparatul costisitor al statului modern.
Aţi definit, în editorialele de la TIMPUL, aceste legi de import ca fiind "legi ale demagogiei". Ce sunt acestea şi cum ar trebui să arate nişte legi. "nedemagogice"?Legile demagogiei sunt factice, traduse de pe texte străine, supte din deget, pe când ele ar trebui să fie, dacă nu codificarea datinei juridice, cel puţin dictate şi născute din necesităţi reale, imperios cerute de spiritul de echitate al poporului; nu reforme introduse în mod clandestin, necerute de nimenea sau vulgarizate ca o marfă nouă sau ca un nou spectacol.
Cum s-a ajuns la acest import necondiţionat?Spiritul public nu e copt. Această copilarie a spiritului nostru public se arată de la începutul dezvoltării noastre moderne, din zilele în care cei dintâi tineri, rău sau deloc preparaţi, s-au întors din Paris, unde, uimiţi de efectele strălucite ale unei vieţi istorice de o mie şi mai bine de ani şi uitând că pădurea cea urieşească de averi, ştiinţă şi industrie au un trecut foarte lung în urma-i, au socotit a introduce aceeaşi stare la noi, introducând formulele scrise ale vieţii publice de acolo.
Deci îi învinuiţi de superficialitate.E o zicală veche că, de-ai sta să numeri foile din placintă, nu mai ajungi s-o mănânci. Drept că e aşa, dar cu toate acestea acele foi există. Şi dacă n-ar exista n-ar fi placintă. Asemănarea e cam vulgară, dar are meritul de a fi potrivită. Condiţiile plăcintei noastre constituţionale, a libertăţilor publice, de care radicalii se bucură atâta, sunt economice; temelia liberalismului adevărat este o clasa de mijloc care produce ceva, care, puind mâna pe o bucata de piatră, îi dă o valoare înzecită şi însutită de cum o avea, care face din marmură statua, din in pânzatură fină, din fier maşine, din lână postavuri.
Este clasa noastră de mijloc în aceste condiţii? Poate ea vorbi de interesele ei? După părerea Dumneavoastră, ce prevalează - sau ce ar trebui să prevaleze - în viaţa unui stat: politicul sau economicul?De când lumea nu s-a văzut ca un popor să stea politiceşte sus şi economiceşte jos; amândouă ordinele de lucruri stau într-o legătură strânsă; civilizaţia economică e muma celei politice. Cestiunea economică la noi nu e numai o cestiune a mişcării bunurilor; ea e mai adâncă, e socială şi morală. Fără muncă şi fără capitalizarea ei, adică fără economie, nu există libertate. Celui care n-are nimic şi nu ştie să se apuce de nici un meşteşug dă-i toate libertăţile posibile, tot rob e, robul nevoilor lui, robul celui dintâi care ţine o bucată de pâine în mână. Nu există alt izvor de avuţie decât sau munca, fie actuală, fie capitalizată, sau sustragerea, furtul. Când vedem milionari făcând avere fără muncă şi fără capital nu mai e îndoială că ceea ce au ei, a pierdut cineva.
Am avut de curând alegeri locale unde, conform unui nărav devenit tradiţie, mita electorală a fost la loc de cinste. Se pare că mita este una dintre bolile societăţii româneşti. Cât de corozivă credeţi că este această racilă?Mita e-n stare să pătrunză orişiunde în ţara aceasta; pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei vând sângele şi averea unei generaţii. Oameni care au comis crime grave se plimbă pe strade, ocupă funcţiuni înalte, în loc de a-şi petrece viaţa la puşcărie. Funcţiunile publice sunt, adesea, în mâinile unor oameni stricaţi, loviţi de sentinţe judecătoreşti. Acei ce compun grosul acestei armate de flibustieri politici sunt bugetofagii, gheşeftarii de toată mâna, care, în schimbul foloaselor lor individuale, dau conducătorilor lor o supunere mai mult decât oarbă. Elemente economice nesănătoase, jucători la bursă şi întreprinzători şarlatani, se urcă, cu repejune, în clasele superioare ale societăţii omeneşti.
Dar Justiţia ce păzeşte?Justiţia, subordonată politicii, a devenit o ficţiune. Spre exemplu: un om e implicat într-o mare afacere pe cât se poate de scandaloasă, care se denunţă. Acest om este menţinut în funcţie, dirijază însuşi cercetările făcute contra sa; partidul ţine morţiş a-l reabilita, alegându-l în Senat. Partidele, la noi, nu sunt partide de principii, ci de interese personale care calcă făgăduielile făcute naţiei în ajunul alegerilor şi trec, totuşi, drept reprezentanţi ai voinţei legale şi sincere a ţării. Cauza acestei organizări stricte e interesul bănesc, nu comunitatea de idei, organizare egală cu aceea a partidei ilustre Mafia şi Camorra, care miroase de departe a puşcărie.
Daţi-mi un indiciu din care să se poate vedea că tot sistemul administrativ este direcţionat împotriva populaţiei, nu în sprijinul ei.Oare nu e caracteristic pentru tratamentul de care se bucură populaţiile noastre din partea administraţiei şi a fiscului când constatăm că, în acelaşi timp în care zeci de mii de străini imigrează în fiece an, românii, din contră, părăsesc ţara lor, ca şoarecii o corabie care arde, şi că emigrează? La noi mizeria e produsă, în mod artificial, prin introducerea unei organizaţii şi a unor legi străine, nepotrivite cu stadiul de dezvoltare economică a ţării, organizaţie care costă prea scump şi nu produce nimic.
Cum aţi caracteriza actuala clasă politică?Uzurpatori, demagogi, capete deşarte, leneşi care trăiesc din sudoarea poporului, fără a o compensa prin nimic, ciocoi boieroşi şi fudui, mult mai înfumuraţi decât coborâtorii din neamurile cele mai vechi ale ţării. De acolo pizma cumplită pe care o nutresc aceste nulităţi pentru orice scânteie de merit adevărat şi goana înverşunată asupra elementelor intelectuale sănătoase ale ţării, pentru ca, în momentul în care s-ar desmetici din beţia lor de cuvinte, s-ar mântui cu domnia demagogilor.
Partidul Conservator, cu care aveţi o legătură strânsă, fără a fi devenit membru al său, şi-a construit doctrina după editorialele Dumneavoastră din TIMPUL. Sunteţi susţinătorul unei teorii, al unui model de stat pe care nici mass-media, nici sociologii nu-l cunosc sau se fac că nu-l cunosc: STATUL ORGANIC. Sunteţi amabil să-l prezentaţi în rezumat, sau măcar în bazele de plecare?Viaţa noastră modernă pare a se apropia de povârnişul fatal, pe care istoricii latini îl presupun, fără cuvânt, a fi existat înaintea constituirii statelor, adecă acea stare de vecinică vrajbă, însemnată cu vorbele bellum ominium contra omnes, răsboiul tuturor contra tuturor. Dar, precum în roiul de albine sau în muşinoiul de furnici nu există legi scrise şi facultăţi de drept, deşi toate fiinţele, câte compun un roiu, trăesc într'o rânduială stabilită prin instincte înăscute, tot astfel omul primitiv trăeşte din cele dintâi momente în societate. Când începe a-şi da seamă şi a căuta să explice modul de convieţuire şi de conlucrare, se nasc religiile, care stabilesc adevăruri morale, sub forme adevărat că dogmatice sau mitologice, religii care sunt totodată şi codice. Astfel, s'ar putea spune că întreaga luptă între taberele opuse, numite una liberală - care ajunge la comunism, alta conservatoare - care poate ajunge într'adevăr la osifiearea statului, e pe de o parte lupta pentru drepturi, pe de alta lupta pentru datorii. Conservatismul luptă pentru datorii. Pentru el, împlinirea datoriilor către semenii săi, solidaritatea de bună voie sau impusă prin legi a cetăţenilor unui stat, o organizare strictă, în care individul e numai mijloc pentru întreţinerea şi înflorirea colectivităţii, cruţarea economică a tuturor claselor, pe care le priveşte ca organe vii ale societăţii, cu un cuvânt organizarea naturală, înţeleasă de toţi, moştenită adesea prin tradiţie, prin obiceiul pământului, recunoscută de toţi fără legi scrise chiar, iată starea de lucruri la care aspiră conservatismul extrem. Dar şi ceastă direcţie are primejdiile ei. Vecinica tutelă, exercitată asupra claselor de jos, le dă într'adevăr pânea de toate zilele, dar le lipseşte de energie individuală, le face indolente. Pe de altă parte sistemul libertăţii, totodată al individualismului, cuprinde primejdii şi mai mari. El preface viaţa într'o luptă de exploatare reciprocă, care poate ajunge la disoluţiunea completă a statului. Şi într'acolo tind ideile comuniste internaţionale de azi. Între aceste două extreme e poate meşteşugul adevăratei politice.
Facem parte din Uniunea Europeană. În ce condiţii ne-ar fi favorabilă această apartenenţă?În condiţiile în care existenţa statului e asigurată prin cârma puternică şi prevăzătoare a tot ce poate produce naţia mai viguros, mai onest şi mai inteligent. Suntem însă, din contra, avizaţi de-a aştepta siguranţa acestei existenţe de la pomana împrejurărilor externe, care să postuleze fiinţa statului român ca pe un fel de necesitate internaţională. Acea necesitate internaţională n-are nevoie de-a ţine seama de sentimentele noastre intime, ci numai de existenţa unui petec de pământ cvasineutru lângă Dunăre.
Ce credeţi că ne aşteaptă în următorii ani?Vom avea de-acum înainte dominaţia banului internaţional, impusă de străini; libertatea de muncă şi tranzacţiuni; teoria de luptă pe picior în aparenţă egal, în realitate inegal. Şi, în această luptă învinge cel pentru care orice mijloc de câştig e bun. Urmare ei, capitalul, care ar trebui să fie şi să rămână ceea ce este prin natura lui, adică un rezultat al muncii şi, totodată, un instrument al ei, e, adesea, ca posesiune individuală, rezultatul unor uneltiri vinovate, a exploatării publicului prin întreprinderi hazardate şi fără trăinicie, a jocului de bursă, a minciunii.
Situaţia dezastruoasă pe care aţi creionat-o se regăseşte în vreun fel în evoluţia generală a societăţii omeneşti?Peste tot credinţele vechi mor, un materialism brutal le ia locul, cultura secolului, mână-n mână cu sărăcia claselor lucrătoare, ameninţă toată clădirea măreaţă a civilizaţiei creştine. Shakespeare cedează în faţa bufoneriilor şi dramelor de incest şi adulteriu, cancanul alungă pe Beethoven, ideile mari asfinţesc, zeii mor.

Sursă: Pagina Politică 
Autor: Miron Manega


Back to top
 
WWW WWW  
IP Logged
 
Eugen Stamate
YaBB Administrator
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 616
Re: Mediul academic si lumea politica
Reply #402 - Mar 17th, 2014 at 4:36pm
 
Ambitia si slugarnicia nu sunt suficiente pentru succesul in politica. Sper ca PMP sa nu pice in plasa de a o accepta pe EBA pe liste. Dar cine sa protesteze? Funeriu... Oricum doamna prim-ministru sa aranjat, desi Ponta sustinea ca nu va fi cazul. As vrea sa-l vad pe Ponta traind doar din salariul de prim-ministru. Cat ridicol este in a trai din bani de la UE fara ai respecta rigorile...
Eugen


http://www.evz.ro/detalii/stiri/lista-pmp-pentru-europarlamentare-baconschi-pe-l...

Theodor Baconschi şi Daniel Funeriu au obţinut rezultate diferite în urma votului intern al membrilor PMP pentru lista de europarlamentare a partidului. Fostul ministru de Externe s-a plasat pe locul 5 în preferinţele colegilor, în timp ce fostul consilier prezidenţial a ocupat un dezamăgitor loc 16 ca urmare a voturilor exprimate de militanţii Mişcării Populare, au precizat surse din PMP, pentru EvZ.

Sursa: OCTAVIAN COCOLOȘ

Pe primele locuri se regăsesc Florin Popescu, Toader Paleologu, Cristi Petrescu şi Daniel Berca. Conform unei decizii a Colegiului Executiv Naţional, primele poziţii pe listă ar urma să fie acordate europarlamentarilor în funcţie. Cristi Preda este singurul vizat în acest moment, dar el ar putea fi secondat de Elena Băsescu, în cazul în care acesta ia decizia de a renunţa la candidatură independentă.


Citiţi mai mult: LISTA PMP PENTRU EUROPARLAMENTARE. Baconschi, pe locul 5 în urma votului colegilor. Funeriu-pe 16 - Partide > EVZ.ro http://www.evz.ro/detalii/stiri/lista-pmp-pentru-europarlamentare-baconschi-pe-l...
EVZ.ro


Back to top
 
WWW WWW  
IP Logged
 
Eugen Stamate
YaBB Administrator
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 616
Re: Mediul academic si lumea politica
Reply #403 - Apr 15th, 2014 at 1:33pm
 
EBA a renuntat la PE, un senator a fost condamnat... Nu e rau, insa ma intreb de ce ne-au trebuit 10 ani? Orium Daciana, Ponta si restul mai au nevoie inca de 10 ...
Eugen 

http://www.evz.ro/un-senator-a-fost-condamnat-la-inchisoare-pentru-nepotism.html


Un senator a fost condamnat la închisoare pentru nepotism

Autor: Virgil Burlă  | marţi, 15 aprilie 2014 | 0 Comentarii | 0 Vizualizari
un senator a fost condamnat pentru că şi-a angajat fiul la propriul cabinet de parlamentar. Aceasta este o premieră pentru justiția din România.


Senatorul PSD Sorin Lazăr a fost condamnat de magistraţii Curţii Supreme la şase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese. Sentinţa nu este definitivă. Pentru că Sorin Lazăr și-a recunoscut vinovăția Curtea Supremă a decis că nu va merge la închisoare, dar timp de doi ani se va afla sub supraveghere judiciară. Procesul în cazul său a început la sesizarea ANI. Inspectorii de integritate au descoperit că Sorin Lazăr a propus şi a semnat angajarea fiului său, Lazăr Mihai Eduard, în cadrul Biroului Parlamentar - Circumscripția electorală nr. 24 Iaşi.

A luat 6.500 de lei

Sorin Lazar Constantin, senator in Parlamentul Romaniei, a propus angajarea si a avizat contractul individual de munca privind angajarea fiului sau, Lazar Mihai Eduard, in perioada 01.09.2010 -01.10.2011, in cadrul biroului parlamentar – circumscriptia electorala nr.24 Iasi, incalcand, astfel, unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenire si sanctionarea coruptiei. Cat timp a fost angajat la biroul parlamentar, fiul senatorului a castigat timp de un an si o luna aproape 6.500 de lei. În toamna lui 2011, inspectorii ANI au solicitat sesizarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie și Justiție, în cazul lui Sorin Lazar, cu privire la posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese. Dacă va fi găsit vinovat definitiv, Sorin Lazăr riscă să-și piardă funcția de senator și apoi nu va mai putea ocupa orice demnitate publica timp de trei ani.
Back to top
 
WWW WWW  
IP Logged
 
craciunm15
God Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 3042
Re: Mediul academic si lumea politica
Reply #404 - Apr 28th, 2014 at 12:32pm
 
Acest mesaj a fost cenzurat de d-l Hurduc si repostat de mine:

Cu complicitatea escrocilor din conducerea CNATDCU se promoveaza in draci pe lucrari WSEAS si DAAM:
http://utcb.ro/stiri/docsconcursurididactice2014/Documente%20candidati/Lista%20d....

VIVAT escrocii din CNATDCU, care nu si-au dat inca demisia. Cum i-o mai suporta Pamantul?

Ce parere au chimistii si fizicienii despre cum se promoveaza in alte domenii, cu complicitatea celor care ii reprezinta in CNATDCU si a criteriilor de promovare pe care le-au acceptat fara nici un protest?

Asteptam cenzura FAR....

PS
Oare in Ad Astra sunt membri din Consiliul General CNATDCU?
Daca da, nu le bate nimeni obrazul?
Back to top
 
 
IP Logged
 
AlexA
YaBB Moderator
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1151
Gender: female
Re: Mediul academic si lumea politica
Reply #405 - Aug 25th, 2015 at 1:02pm
 
Cand politica se amesteca (urat) cu educatia si cercetarea:


"....a publicat peste 300 de lucrări științifice. A fost ministru (4 ani), deputat (8 ani), apoi senator (7 ani). A fost și profesor, conducător de doctorate, rector al Universității Politehnice București (8 ani), dar și președinte al rectorilor din România (8 ani) și a străbătut țara neobosită să primească titluri şi onoruri. Este o prezență constantă la televizor (în martie și aprilie 2013 dar și în ianuarie 2014 a fost cel mai prezent politican în studiourile tv )."
"

http://www.romanialibera.ro/opinii/editorial/cum-si-a-consolidat-ecaterina-andro...
Back to top
 
 
IP Logged
 
AlexA
YaBB Moderator
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1151
Gender: female
Re: Mediul academic si lumea politica
Reply #406 - Sep 12th, 2015 at 3:55pm
 
Ce inseamna cand amesteci  activitatea universitara  cu politica si le faci prost pe amandoua!

"Ecaterina Andronescu si Alexandru Athanasiu sunt urmariti penal pentru fapte de coruptie, dupa ce
Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat vineri cererea DNA de redeschidere a urmaririi penale pe numele fostilor ministri ai Educatiei, potrivit Agerpres."

http://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-20416185-ecaterina-andronescu-...

"Trei lucrări ştiinţifice semnate, între alţii, şi de ministrul Educaţiei Ecaterina Andronescu, au fost retrase de Institutul Naţional de Fizica Materialelor de la Măgurele, după ce specialiştii de aici au constatat că acestea au fost plagiate."

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Trei+lucrari+ale+Ecaterinei+...
Back to top
 
 
IP Logged
 
Eugen Stamate
YaBB Administrator
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 616
Re: Mediul academic si lumea politica
Reply #407 - Apr 17th, 2016 at 10:01am
 
http://www.gandul.info/interviurile-gandul/elita-universitara-a-tradat-cauza-pen...
Elita universitară a trădat cauza pentru aproape nimic. S-a lăsat coruptă perfect derizoriu. Interviu cu filosoful Mircea Flonta
Back to top
 
WWW WWW  
IP Logged
 
Pages: 1 ... 15 16 17 
(Moderators: AlexA, , Eugen Stamate)